tisdag 8 november 2011

Valfrihet med köptvång

Från DN, 3 november
Det handlar om valfrihet - till varje pris. Viktor Barth-Kron fångade in detta smycke till argumentation för en vecka sedan, när skandalen kring Carema började uppmärksammas. Det är spännande att se hur mycket som kan försvaras i valfrihetens namn. Men denna frihet att välja är förbunden med ett tvång att köpa, som man alltför sällan diskuterar...

Dagens Arena skriver om Caroline Hansson, som valde att vända sig till det privata företaget VH Assistans för organisering av de praktiska detaljerna kring hennes assistansbehov. Kontakten avlöpte inte som hon hade hoppats: VH Assistans misskötte sig från första början, gjorde inte begärda ändringar i avtalet och skapade ovisshet för Hansson, liksom för hennes assistenter genom att komma med ständigt oklara besked.

För Hansson, som är fullständigt beroende av professionell assistans för att klara det dagliga livet, är det en knepig position att ha skrivit på ett avtal som sedan inte lever upp till utfästelserna. När hon ville säga upp avtalet inträffade något mycket spännande. VH Assistans hotade med att skicka en faktura för hela uppsägningsperioden - tre månader för 500.000 kronor. I dessa pengar ingick lönen för hennes assistenter, fastän dessa inte ens fått skriva under ett anställningsavtal med företaget ännu. I praktiken krävde de Hansson på pengar för tjänster som de inte själva hade haft utgifter för ännu.

När företagets VD, Agnetha Wiklund-Helén, tillfrågades om inte detta var lite absurt, så berättade hon att ett avtal hade ingåtts och man var från VH Assistans sida inställd på att fullfölja sin del av avtalet, oavsett vad Caroline Hansson ansåg om saken. Vissa delar av avtalet var tydligen viktigare än andra.


Intressegruppen för assistansberättigade (IFA) ställer sig skeptisk till VH Assistans agerande. Det brukliga vore att ta betalt för kvarvarande administrationsavgifter - en nätt summa på 75.000 kronor - inte att utkräva hela beloppet för en tjänst som de senare inte skulle få tillhandahålla.

I praktiken ålägger därmed VH Assistans kunden med ett köptvång. De är fast beslutna att fullfölja själva köpet, men är inte bekymrade om att utföra ett tillfredsställande arbete. Med hot om att sätta en funktionshindrad människa på bar backe kommer undan med att driva igenom en undermålig service.

Privata företag av typen VH Assistans och Carema profiterar på dem med svagast röst i samhället - de som saknar fysiska förutsättningar att göra aktivt motstånd och bli hörda. Vad som ligger bakom avregleringens valfrihet är ett köptvång som vi snart borde börja genomskåda.

I medierna om Carema
AB DN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SVD 1 2 3  Exp Nytt24 SVT NK NT Skånskan GP NSD Metro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar