torsdag 1 december 2011

Ytterst officiella papper

Saturnalier research labs

UTVÄRDERINGSPROTOKOLL

INLEDNING: Undersökningen kom till som ett led i undersökningen om undersökningarnas allmänna giltighets avslutande fastställande, avseende blandraskattens propensitet att inmundiga, aversion gentemot, alternativt begivenhet på rusdrycker av berusande karaktär.

SAMMANFATTNING: Av utvärderingens utvärderingsresultat att döma resulterade utvärderingen i fastställda resultat vilka framläggs i föreliggande utvärderingsprotokoll av resultatrapportens rapporterade resultat, resulterande i ett trefaldigt motstånd från försökskatten, sedermera benämnd FK.

FK: Hane, rödtabby, blandraskatt, ca 3 år gammal, milt temperament, lystrar stundom till namnet Benji.

SAMMANSTÄLLNING AV DATA
Undersökningen gick till så att föreliggande dryck anrättades på traditionellt vis, nedhälldes i för ändamålet passande behållare och presenterades för FK under ordnade former. Sammanlagt tre försök utfördes på kort tid. FK uppvisade tydlig misstänksamhet mot undersökningens slut.

22:03 Blossa romglögg

REAKTION: Avståndstagande, äckel, krullade morrhår. Försökskatten vände omedelbart bort huvudet och satte sig vid det öppna fönstret.

22:13 Ardbeg, the ultimate, 10-årig skotsk single malt whiskey från den skotska ön Islay.

REAKTION: Efemär repulsion uttryckt som vridning av främre delen av torso i motsatt riktning från objektet, åtföljd av flyktbeteende.

22:19 Auchentoshan, 12-årig skotsk single malt whiskey från strax norr om Glasgow.

REAKTION: Testresultat ej tillförlitliga: FK befann sig bakom soffan och vägrade komma fram.

KONTROLLGRUPP
Mattias Irving, hane, ca 31 år gammal, milt temperament.

REAKTION: Kontrollgruppen drack med god aptit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar