måndag 24 oktober 2011

Bra karl utreder sig själv

...eller vad ska man annars säga om detta faktum att Kronofogdemyndigheten har fått i uppdrag att inkassera pengar från: Kronofogdemyndigheten!

På Saturnalier frågar vi oss lite hur det går till rent praktiskt. Vad händer om till exempel den betalningsskyldige vägrar? Om densamme dessutom är den som är anställd för att driva in ärendet åt kunden? Fantasin skenar...


Jack's Smirking Revenge by movieclips

I den sjudande gryta som är Saturnaliers fantasi bubblar ett litet korn av vrede, när man läser om vilken dålig standard Kronofogdemyndigheten själv har på att efterleva betalningskraven. Den som lever på marginalen, hamnar i en psykiskt tung period och missar att betala för sig, riskerar idag att snabbt se sina skulder skena iväg. Det ursprungliga beloppet att betala kan mångdubbleras innan saken är ur världen. Folkhälsan hos skuldsatta är markant sämre än hos resten av befolkningen. 

Kronofogden verkställde förresten nyligen en vräkning av ett par sjukpensionärer i Bålsta, för en hyresskuld på 12000 kronor. Sedan mannen blivit ålderspensionär kasserade han bara in 4.500 kronor i månaden. Hyrorna började släpa efter och slutligen hamnade ärendet hos kronofogden. Lägenheten säljs nu, ombildad till bostadsrätt, för 1,5 miljoner kronor. Ett riktigt klipp för föreningen! Du kan se inslaget här.


Ironiskt nog, i en tid där kvantitet går över kvalitet alla dagar i veckan, så inser vi att det inte nödvändigtvis blir bättre utmätt bara för att man använder dubbla måttstockar.

Läs även Jinges utmärkta blogginlägg om s.k. "evighetsgäldenärer".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar