onsdag 11 november 2009

The Swedish Watergate scandal

Better known as det svenska ”Vatten-fallet”. Det hela var en besynnerlig historia som rullades upp framåt slutet av år 2009, när TV4 delgav svenska folket om att Vattenfall hade allvarliga planer på att sälja ut elnätet och därmed alla sina ledningar. På ledningens eget initiativ. Frågorna var många. Varför ville ledningen sälja sig själv? En ledning full med horor! Vad vinner vi på det? Egentligen?

The noble motives would soon make themselves known.
Till priset av stort personligt lidande ville ledningen i Vattenfall sälja sig för att bolaget skulle ha råd att investera i brittisk kärnkraft! Fullständigt fritt från ”skadliga utsläpp”* och ett klimatsmart alternativ till oljebaserad energiråvara. Femtio miljarder hoppades de kunna skramla fram genom sitt osjälviska agerande, vilket onekligen skvallrar om att de hade mycket höga tankar om sig själva. Saturnalier har inte örnkoll på prisläget på slavar – eller horor – men det låter som väldigt mycket pengar.

*(citationstecknens roll som ironimarkörer börjar långsamt spela ut sin roll i och med att allt snitsigare politiskt korrekta formuleringar ger sig till känna. Deras ironi slår an mer utav en ”fish out of water”-känsla. Varför till exempel ironiskt säga att någon är ”himla smart”, när du istället kan påstå att han är alternativt intelligent?)

Man letar i detta nu efter köpare
, så Saturnalier föreslår i diskret hjälpsamhet att man vänder sig till Sudan, where slavery is still relatively widespread enligt The Middle East Quarterly. Förvisso så skulle landet behöva offra hela 10% av BNP för att få råd att köpa loss ledningen i Vattenfall. Då kan det verka lite svårt att motivera köpet, särskilt med tanke på att hälften av landets befolkning lever i extrem fattigdom.

Saturnalier stöder ändå initiativet och upplever att kritiken som riktats mot förslaget är oförtänksam, framstegsfientlig och dessutom smått socialistisk. Den fria marknaden söker ständigt nya vägar och målgrupper; om ledningen för Vattenfall kan gå i spetsen för en ny, behjärtansvärd form av slaveri och med sitt eget exempel hjälpa till att legitimera detta urgamla bruk i en ny kontext, så är det inte upp till folkvalda befattningshavare att lägga fingrarna emellan.

THE SOLUTION THAT DIDN’T HAPPEN
United Nations headquarters, mid-1994
- Sir! There’s a situation, sir.
- What!
- They’re killing each other in Africa, sir.
- Who?
- The Rwandians. The Hutu have started killing Tutsies in great masses. Sir.
- Oh... Well, that’s a shame.
- Are we going to do something, sir?
- Uh, yeah... of course. We should do something, right? That’s what people expect of us.
- It would be advisable to send troops to establish civil order and set up protected zones for the refugees, sir.
- I’ll have to think about that.
- Sir?
- You know, all in due time. Wouldn’t want to make a mess of it all, right? Gotta plan this, man.
- I understand perfectly, sir, but could you at least give an approximate time estimate for the deployment of the troops?
- I was thinking, maybe forty years or so.


Saturnalier kan bara spekulera i var ledningens enastående självuppoffring kommer ifrån. Det är å andra sidan vad vi gör bäst. Vår bästa gissning är därför att man kanske har börjat tänka om kring Vattenfalls mål att vara klimatneutrala till år 2050. Det är trots allt 40 år in i framtiden… och många kriser skulle man nog kunna tycka att det vore lite oansvarigt att vänta så länge med att åtgärda.

Brittisk kärnkraft är ett särskilt alternativt klimatsmart
sätt att snabbt hantera utsläppsfrågan och därför utfärdar Saturnalier ännu en omgång av välförtjänta applåder över våra stjärnor i Vattenfallsledningen. Ni har gett prostitutionen både ett ansikte och en upprättelse med era gärningar. Må ni bli lyckliga, vart än vinden för er från denna dag. Galärskepp, bananfält, Nike-sweatshops och bomullsplantager kommer med åren att kröka era ryggar, men aldrig må ni gå ner på knä, ni stolta. Därtill är er gärning allt för stor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar