tisdag 13 oktober 2009

Årets näst mest prestigiösa fredspristagare


 Nyspråkets grundare, till vars minne vi utdelar årets pris


Det är mitt stora nöje, nej, mitt privilegium... att tillkännage vad som i allra högsta grad är ett politiskt pris, eller alltså en politisk pristagare. Fast kanske inte egentligen politisk, mera alltså...

Vänta. Skit också. Vi gör om.

*Hrm*

Den Svenska Snackademin har efter extensiva överläggningar beslutat att för år 2009 tilldela världens näst mest prestigiösa fredspris - George Orwells "Fredspris" till den Norska Nobelkommittén.

Detta har sin upprinnelse i kommitténs beundransvärda framsynthet, omstörtande djärvhet och banbrytande drag att i sant Orwellsk anda utdela Nobels Fredspris till en av världens största krigshetsare. Vi i Snackademin är övertygade om att den Norska Nobelkommittén i sin gärning har uppvisat en integritet som kommer vara ett bestående föredöme för "fredsaktivister" runt om i världen och vars djupgående förståelse för Orwells tankar tjänar till att inspirera människor i alla länder till ett mer "fredligt" förhållande till sina grannar.

Tillkännagivandet sker genom Snackademins eget organ, det ymnighetshorn av visdom som är bloggen Saturnalier och "priset" självt med den tillhörande "belöningen" kommer att utdelas av Partiets "små, små änglar" i en liten privat ceremoni på hemlig ort inom en snar framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar