torsdag 19 juli 2012

Kort om upphovsrätt och simulacrum

Niklas Starow tipsade om följande lilla video av Dan Bull om hur rapartisten Lord Finesse använt copyrightkrav för att tysta hans kritik.

Det påminner inte så lite om det uppmärksammade fallet där Spectacular Studios i praktiken tystade Genusfotografens utmärkta sågning av deras arbete. Att folk återger copyrightskyddat material varje dag på nätet är ingen nyhet, och generellt ingenting som upphovsrättsägare väljer att agera på. Men när de punktmarkerar smart kritik och tystar den med hot om digra stämningar tappar de fullständigt sin trovärdighet som kulturskapare och låter sig frivilligt vallas in i den kapitalistiska akulturella logikens fållor.Jag kommer att tänka på detta med verkshöjd när jag ser videon ovan. Det som upphovsrätten är tänkt att skydda är ju ett verk av konstnärlig kvalitet - ungefär så uttrycks det. Samtidigt är ju rappens konstnärliga kvalitet just den, att den är anarkistisk. Som Dan Bull uttrycker det så handlar rappen om att säga det man vill.

Att som rappare trycka ned en annan konstyttring genom copyrightkrav är liktydigt med att underkänna det egna verkets verkshöjd, för man tar bort allt ur det som tillhör dess konstform. Det går från att vara musik placerad i tid och rum, med en tydlig publik och ett angeläget budskap, till att bli små, anonyma och generiska beatslingor. För att försvara det "äkta" (verkshöjden) i det egna måste det äkta således försakas, till förmån för ett Baudrillarskt simulacrum av rapp.

Lättbegripligt om simulacrum och simulacra kan läsas i denna artikel på hilobrow.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar